От 11 февруари до 5 март е срокът за подаване на заявления за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.
Помощта е свързана с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.
 
 
Подпомагането е в размер на до 270 лева на хектар с ДДС, за продуктите за растителна защита, за контрол на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди и малини) през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките.
 
Важни срокове
 
    • Срок за подаване на заявления: от 11 февруари до 5 март 2019г.
    • Срок за отчитане и представяне на документи: до 12 април 2019г.  
    • Срок за изплащане на средствата: до 27 май 2019г.
 
Защо са важни растително защитните мероприятия в този период?
В края на зимата вредителите постепенно напускат зимните си убежища и започват развитието си, зимуващите стадии на насекомите и акарите. Това е и моментът, в който те са най-уязвими към пестицидите. Най-важни от тях са калифорнийската и сливовата щитоносна въшка, кръгломиниращият молец, бълхите, листните въшки, червения овощен акар и други.
 
От болестите, срещу които е насочено зимното пръскане, най-важни са огненият пригор по семковите видове, къдравостта по прасковата, сачмянката по костилковите, кафявото гниене, бактериалното изсъхване и други.