Свилен Радев е зърнопроизводител, управител на фирма Агробулс Варна. Занимава се със зърнопроизводство от 2006 г. в община Аврен. Обработва 22 хил. декара зърнени култури.

 

Г-н Радев, какво мотивира в наши дни един земеделец в България да се занимава със селско стопанство?
Мотивацията на всеки един зърнопроизводител и земеделски производител се корени в самото наименование „селско стопанство“. Просто човек трябва да обича земята, животните и всичко, което дава продукция. Това е основната мотивация. А и с годините, в които напредваме с IT технологиите и в производството, човек просто се увлича и едва ли не – се влюбва в това нещо и отказване няма!

Какво смятате за субсидиите, които до голяма степен вълнуват най-много земеделските производители – повече полезни или повече вредни са те?

Субсидиите по принцип са полезни – говорим за субсидиите, които се получават от ЕС, тъй като от няколко години знаем, че вече липсват националните доплащания, поради недостиг на средства в бюджета. Така че в момента земеделските производители и специално зърнопроизводителите, изцяло зависят от субсидиите, които се получават от ЕС. Единствено на животновъдите и на тютюнопроизводителите, мисля, че се заделят средства от бюджета.


ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:


 

Позволете да не се съглася с Вас. Вие казвате „зависят изцяло от директните плащания“, а такива плащания преди да влезем в Европейския съюз не е имало...
Не е имало и точно в този момент на всички е било изключително трудно. Когато не е имало субсидии, много от колегите, които стартово са започнали да се занимават с това, или са фалирали и са се отказали. Защото една неблагоприятна година те връща назад и ако съответно си се обвързал с кредити към банки, просто нещата са предрешени предварително. В това отношение субсидиите, които започнаха от 2007 г. помогнаха на земеделския производител, особено на тези които току-що стартираха. Аз мога да кажа, че съм един от тях, тъй като започнах през 2007 г. - първата година, в която се получаваха субсидии, така че аз специално съм доволен от получаването на субсидии. Най-вероятно другите колеги разсъждават по същия начин. Субсидиите са много полезни за земеделските производители, стига обаче да бъдат разпределяни правилно, целесъобразно в зависимост от браншовете, което до сега не се е случвало.

 

Подкрепяте ли въвеждането на преразпределителното плащане, което до някаква степен ще подпомогне по-малките земеделски стопанства и необлагодетелстваните райони, предвид че се вземат средства от големите зърнопроизводители.

Няма проблем – нека да се вземе част от плащанията, които са предвидени за нас. Това е много важно за младите и начинаещи фермери, тъй като аз по същия начин съм стартирал преди седем години и знам колко ми е било трудно. Затова аз съм ЗА това на всички начинаещи фермери да бъдат заделяни допълнително средства, за да могат те да стартират – както се казва да получат „равен старт“. В същото време съм против да се плаща на фермери, които вече са завъртяли няколко поредни години или са отработили вече един програмен период, за първите 300 дка. Няма логика да се плаща за първите 300 дка при положение, че тази земя се обработва вече десетки години и реално ние получаваме субсидии за това, не е нужно някой да ми подпомага първите 300 дка на мен. Това трябва да го направят за хора, които обработват по-малко декари – 100, 200 до 300 дка. Те имат нужда от това най-вече тживотновъди, които освен животновъдството обработват и известно количество земя. Това ще бъде изключително голяма помощ за тях, така че аз съм ЗА това преразпределителното плащане да обхваща най-вече младите и начинаещи фермери .

Смятате ли, че с това преразпределително плащане, въобще с политиките на новия програмен период може да се преодолее така наречената поляризация на стопанствата в България ?

Първо всички земеделски стопанства не могат да бъдат толкова големи – това е ясно – поляризация винаги ще има, според мен, защото по принцип при нас винаги ще има недоволни хора от това, което получават. Причината обаче е в това, че много от земеделските производители още не са поставили земеделието на научна основа и подхождат аматьорски към него. Това води до недостиг на средства.

В момента говорим за разределението на едни пари. Всички знаем какви средства са заделени за следващите 7 години. Тези средства просто трябва да бъдат правилно разпределени абсолютно на всички браншове - защото поляризацията се получава не толкова в сродните дейности със зърнопроизводството, а поляризацията е между отделните браншове. И се получава така, че останалите браншове винаги хвърлят вината към зърнопроизводителите, а реално не е това. Ние не разпределяме никакви средства. Тези средства се разпределят от принципала, който отговаря за тях – ние сме само консуматори. Така че от институциите зависи как ще бъдат правилно разпределени средствата, за да няма такава поляризация и в този смисъл – аз винаги съм го казвал, че основно трябва да се обръща внимание на животновъдство, растиеневъдство, пчеларство – всички тези изключително трудоемки отрасли, които трябва да бъдат първостепенно субсидирани.

 

Това ли е визията Ви за успешното развитие на българското земеделие – балансирано разпределяне на средствата?
Визията ми за успешното развитие на българското земеделие е в създаване на повече малки и средни стопанства. Ако в следващите години бъдат финансирани правилно, ако бъдат създавани тези малки семейни и средни ферми, тогава нещата ще се получат. Нашето земеделие и селско стопанство могат да се развиват само на база на малки и средни ферми – колкото повече, толкова по-добре!

 

София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!