Според мен излизането на Великобритания от ЕС ще доведе до негативни последици в четири аспекта върху българското земеделие. Те са финансов, търговски, икономически и политически аспект. Най-важното е, че такъв проблем с една от страните членки трябва да ни накара да се замислим и да формираме приоритетите в селскостопанската си политика от сега. Това обясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации за Bloomberg TV Bulgaria.
 
Според нея финансовите последици ще бъдат много сериозни, защото Великобритания дава повече за бюджета на ЕС, отколкото получава. По изчисления на института от сегашната многогодишна финансова рамка, която се прилага до 2020, за последните две години ще има липса от около 8 млрд. евро. Боянова заяви, че търговските последици за България няма да са чак толкова големи, защото стокообменът е много малък - 4%. По думите й ефектът ще бъде краткосрочен. 
 
Като административна последица от Brexit експертът посочи неяснотата относно това кога България ще председателства Съвета на ЕС, тъй като ще бъде трудно съвместяването с изпълнението на общата селскостопанска политика. Политическите последици от Brexit са свързани с факта, че с отсъствието на Великобритания, другите държави, които подкрепят по-изявено селскостопанската политика, вече ще са с по-силни позиции.