Есента във Финландия е дъждовна и влажна, а зърното трябва да се суши, за да бъде съхранявано правилно и готово за използване през зимата.
 
 
В рамките на пилотен проект една оперативна група във Финландия създаде сушилня, която използва компютърна система за прецизно наблюдение на процеса, разказва ec.europa.eu. Сушилнята може да произвежда висококачествено сухо зърно с по-малко усилия на фермерите, като използва и по-малко енергия в сравнение с конвенционалните инсталации.
 
Сушенето на зърно за зимата е процес, който може да изисква много време и енергия, особено в страна като Финландия, където есента е много влажна. В същото време конвенционалните методи за сушене може  да имат отрицателен ефект върху качеството на зърното, тъй като показателите на суровината са различни, както и състоянието на околната среда.
 
Обичайната технология за измерване на характеристиките не е достатъчно прецизна и затова понякога фермерите сушат зърното по-дълго от необходимото. Това увеличава потреблението на енергия и може да навреди на качеството на зърното.
 
Братята Юха и Юси Спипола от Исокрой, Западна Финландия, и специализираната фирма за сушене на зърно „Анти-Теолиссус“ решиха да създадат Оперативна група, която да потърси дигитално решение на проблема. В резултат вече е създадена "умна" сушилня и поточни линии, които подобряват качеството на зърното, като пестят енергията, времето и парите на фермера.
 
 
Основната задача е да се подобри процесът на сушене. За целта на всеки етап се извършват точни измервания, които водят до по-прецизен контрол върху процеса на сушене. Инсталацията има вградено оборудване за измерване на влагата. Това означава, че влиянието на конкретните свойства на растенията и околната среда се свеждат до минимум.
 
Системата позволява да се правят измервания по време на процеса на сушене и да се извършват съответните корекции. По този начин земеделският стопанин е в състояние  да предотврати пресушаването, което може да доведе до влошаване на качеството на зърното. Може да се избегне и другата крайност - недостигът на сушене, който би довел до повторно извършване на процеса.
 
Прецизирането позволява на земеделския производител да произвежда висококачествено сухо зърно, което може да се съхранява и използва ефективно през зимата. Точността на измерванията означава, че сушилнята пести и енергия в сравнение с конвенционалните инсталации. При това тя се захранва с дървесен чипс, който се произвежда в самото стопанство. Това е принос към кръговата икономика, като по този начин се намаляват и разходите на фермата.
 
 
Подобрената точност на сушилнята позволява и надеждна автоматизация на системата. Спестява се от времето за земеделските стопани, тъй като не се налага те непрекъснато да проверяват нивата на влага. 
 
Сушилнята е "умна" - тя е свързана с дистанционна система за наблюдение, която изпраща информация от процеса на сушене „в облак“, така че земеделските производители да могат да проверяват ситуацията на компютъра или на смартфона си, където и да са.  
 
Братята Юха и Юси са хора, натрупали научен опит през годините вразлични области. "Поради знанията, които имаме от други сектори, ние виждаме по-лесно новите възможности в селското стопанство. Иновациите обикновено са нови комбинации от вече съществуващи неща и знания", обяснява Юха.
 
Пилотното оборудване вече е инсталирано, калибрирано и се изпробва. Тестовете ще продължат две години. След това резултатите ще се анализират, технологията ще бъде завършена и проектът ще се комерсиализира – „умната“ сушилня ще бъде предложена на пазара.