Българските земеделски производители ще продължат и в новия програмен период на ОСП 2014-2020 да получават субсидии по схемата за единно плащане на площ (СЕПП). СЕПП се запазва за новия 7-годишен период. "Беше преценено, че преминаването към схема на правата може да породи трудности“, обясни Марио Милушев, директор в ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в ЕК. Той допълни, че България, която прилага СЕПП, трябва да реши преди месец август 2014 г. дали ще прилага схемата и докога ще я ползва.

СЕПП се дава за всеки избираем деклариран хектар през съответната година като равнището за получаване на средства се получава като общият пакет се раздели на броя на избираемите хектари.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 


На форум за ОСП 2014-2020 г. Марио Милушев обяви, че държавите-членки могат да прилагат преходна национална помощ за периода на приложение на СЕПП. „Условията за това са същите като за допълнителните национални преки плащания през 2013 г.“.

Държавите, които извършват основните плащания на основата на права, ще получат нови права по схемата за основно плащане през 2015 г. За целта те трябва да са получавали плащния през 2013 г. или да са получили права от резерва през 2014 г.
 

 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!