Ревизиран проект на Споразумението за партньорство, определящо и националните приоритети в агросектора, които ще се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014-2020 г., беше изпратен на Европейската комисия за допълнителни технически консултации.

 

В настоящата версия са отразени коментарите на ЕК от втория кръг на консултации, както и коментарите от последното заседание на междуведомствената работна за разработване на Споразумението за партньорство, проведено в началото на януари.

 

Фермер.БГ припомня, че до 31 януари 2014 г. тече обществено обсъждане на документа чрез Единния информационен портал и на Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/, като получените становища ще бъдат взети предвид при финализиране на документа преди стартиране на официалните преговори с ЕК. Очаква се те започнат в периода февруари-март 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!