Както Фермер.БГ вече информира, на проведен в Пампорово Национален форум по планинско земеделие участваха общините Благоевград, Банско, Чепеларе и Смолян. На срещата бяха разгледани теми, свързани със селското стопанство и неговото значение за устойчивото развитие на планинските райони като природен и културно-исторически потенциал, както и националната програма за развитие на селските райони в природата 2014-2020.

 

Спешните мерки за спасяване на отрасъла в планинските райони бяха сред най-важните точки от форумната програма, информира вестник „Струма“. Представителите на българските планински общини са се обединили около идеята за нова политика, отразяваща потребностите на местните общности в духа на Европейската Харта за местно самоуправление. Според участниците във форума спешно трябва да се развие Национална стратегия за развитие на планинското земеделие.

 

Предложенията, които са направени на срещата засягат развитието на диверсифицирано селско стопанство, създаване на биозони от цели населени места, разширяване на коневъдството за нуждите на планинския дърводобив и за планинския туризъм, специална финансова помощ за млекопроизводството и създаване на браншови обединения и съюзи на производителите.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!