Процедурата по изготвянето на споразумения за уедрено ползване на земеделските земи по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година се бави и може да изпуснем крайния срок, пишат притеснени земеделци от Софийска област до редакцията на Агри.БГ.

Стайко Стайков: Корпоративен данък върху рентите би ощетил всички

Земеделските производители трябваше да подадат декларациите си до края на юли, а след това да получат предварителни регистри на ползвателите в дадено землище от общинските служби по земеделие. След това предстои те да се разберат и да сключат т. нар. доброволно споразумение помежду си. 

По думите на фермерите процедурата е сложна и изисква технологично време за обработка на заявленията и декларациите, но тази година твърде много се бави, а срокът за сключването на споразумения между позвателите на дадено землище е 31 август.

"Заложени са твърде кратки срокове. Тази година общинските служби имат нова информационна програма „Ферма“, която едва ли не се обновява всеки ден. Явно тя забавя нещата още повече. За изготвянето на доброволните споразумения ни остава около седмица, което е много малко време", жалват се стопаните.

Фирмите, които изготвят споразумения, казват, че тази година трудно ще успеят да се вместят в сроковете, споделят зърнопроизводители от Софийско.

Ако до края на месеца няма сключени доброволни споразумения, следва служебно разпределение, извършено от програма. 

Земеделците могат да бъдат настанени не там, където искат, дори и да са се разбрали помежду си.

„За едно землище заявяваш 5000 дка примерно, колегата заявява договори за 2000 дка. При доброволното споразумение всички участници се разбират кой масив ще ползва всеки от тях. Доброволното споразумение за ползване не се извършва от службите по земеделие - участниците в споразумението търсят специална фирма, която да го направи. Притеснява ни не само липсата на време, а и условията, че дори и един човек да не подпише, споразумението отпада", пишат фермерите.

Ако един от ползвателите не се съгласи, колкото и малък да е дялът му, всички отиват на служебно разпределение, разтревожени са земеделците.

Законът позволява на участник с един декар дори да предизвика служебно разпределение. Споразумение се прави, когато абсолютно всички са съгласни.