Редовното заседание на Съвета на министрите по земеделие и рибарство ще се проведе на 15 и 16 декември в Брюксел. На заседанието земеделските министри ще обсъдят  възможността за удължаване на срока за плащане на средствата към бенефициентите по ПРСР 2007-2013.
 
Полша предлага Съветът да разгледа възможността за удължаване с шест месеца – до 30 юни 2016 г., на срока за плащане на средствата към бенефициентите. От прилагането на тази законодателна промяна на ниво ЕС ще могат да се възползват всички държави-членки. 
 
България подкрепя полското предложение, тъй като то е целесъобразно и ще предостави възможност за по-ефективно и ефикасно усвояване на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, особено що се касае до проекти по ПРСР със сключени през 2013 г. и 2014 г. договори, се посочва в официалната позиция на страната, одобрена от Съвета по европейските въпроси (СЕВ) към Министерския съвет.
 
Делегацията на Полша ще представи и искане относно въвеждане на допълнителни мерки за пазара на плодове и зеленчуци. Земеделските производители в България също понасят загуби от наложената от Русия забрана за внос на земеделски продукти от ЕС. В тази връзка България счита, че Комисията трябва да изготви допълнителен анализ на актуалната ситуация на пазара, въз основа на който да се вземат решения за следващи мерки с цел неговото стабилизиране.
 
По време на заседанието ще бъде разгледано и предложение за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, както и квотата за улов на калкан в Черно море, като България ще защитава досегашната квота.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!