Спешни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи обсъдиха на работна среща представители на браншови организации от сектор "Земеделие" и депутатите от ресорната парламентарната комисия. 

Представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и Българската аграрна камара (БАК) проведоха среща в Народното събрание, за да представят основните промени в закона, които са обсъдени и приети на Консултативния съвет по поземлени отношения към Министерството на земеделието. 

Сред предложенията за изменение е да бъдат приоритетно подкрепени местни земеделски производители на плодове и зеленчуци, трайни насаждения, както и животновъди. 

Илия Проданов: Искаме да са с приоритет т.нар. чувствителни сектори.

Той и колегите му от НОКА са обсъдили с народните представители и промени в частта „Ползване на земеделските земи“, раздели „Споразумения за масиви за ползване по чл. 37в “,  „Споразумения за масиви за ползване по чл. 37ж “; Разпределение на пасища, мери и ливади по чл. 37и “; „Провеждане на търгове за отдаване под наем или аренда на обработваеми земи от Държавния поземлен фонд по реда на чл. 24а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“, както и правилника за прилагането му.

„Инициативата ни за работна среща с депутатите е породена от нуждата да се осигури „бърза писта” за вкарване на промените в закона. Това може да стане, ако предложенията за изменение влязат за разглеждане в комисията по земеделие през народните представители. Нашата цел е промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи да влязат в сила през тази стопанска година”, обясни още Проданов за Агри.БГ.

Той изрази надежда депутатите да погледнат държавнически на исканията на земеделските производители и да забързат промените.