За първите три месеца на тази година Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще направи общо 303 изнесени приемни в цялата страна. Това става ясно от индикативния график, публикуван на сайта на НССЗ, който можете да видите тук
 
 
Изнесените приемни стартират още от 10 януари, като в графика могат да се намерят телефони, на които стопаните могат да звънят, за да получат повече информация за събитията. 
 
Целта на изнесените приемни е всеки един стопанин да получи актуална информация и съвети, а също така и да проучи възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и какви са видовете схеми за подпомагане на земеделски производителите. 
 
По време на изнесените приемни, които до края на март ще се проведат в 185 общини, експертите на службата разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания или като бенефициенти по мерки от ПРСР.