Към 1 декември 2021 г. Дирекция „Противодействие на измамите“ е изготвила и изпратила общо 36 сигнала до Прокуратурата, отговориха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) на наше запитване.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Сигналите се отнасят за 81 бенефициери и се разпределят по следния начин:

•    до Върховна касационна прокуратура (ВКП) – 28 сигнала;
•    до Европейска прокуратура – 7 сигнала; 
•    до Специализирана прокуратура – 1 сигнал.

От тези сигнали след 10 юни 2021 г., когато новото ръководство пое управлението на фонда, до Прокуратурата са изпратени 19 сигнала, отнасящи се до 56 бенефициери – 11 сигнала до ВКП, 7 до Европейска прокуратура и 1 до Специализирана прокуратура.

От изпратените сигнали 16 се отнасят по мерките от ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г., 12 – за директни плащания, и 8 – за мерки по Селскостопанските пазарни механизми. 

При проверката през този септември на животновъди от Софийска област са проверени общо 15 бенефициери, като при 9 от тях са установени данни за неправомерни действия спрямо Фонда. За тези 9 бенефициери е изпратен сигнал до Европейските делегирани прокурори. 

Дирекция „Технически инспекторат“ е констатирала, че от общо заявени по различни схеми на обвързана подкрепа 872 говеда са установени с надлежни документи само 308 говеда. По направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ са заявени общо 61 коня, а на място не е открит нито един.