Малиновите насаждения през тази пролет заемат по-големи площи от миналата година, но добивите разочароват голяма част от стопаните, стана ясно от данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
С малинови храсти  сега са заети 23 855 декара или с близо една десета повече в сравнение с предишната година. Прибирането на реколтата тази година започна по-късно във връзка с пролетните капризи на времето. През първата седмица на юни е прибрана реколтата от едва 467 декара или с 46% по-малко на годишна база. Получени са 98 тона готова продукция при среден добив от 210 кг/декар - с близо 54% по-малко от миналата година. Прибраната реколта съответно е със 75% по-малко.
 
Годината обаче е добра за ягодите. Площите с тази култура са се увеличили спрямо миналата пролет с 9% до 10 611 декара, а прибирането реколтата е започнало по-рано. Стопаните вече са събрали продукцията от 7 355 декара или с 24% повече от миналата година. Добити са 4 961 тона ягоди - също с една четвърт повече, а средният добив се е повишил незначително – с едва 0.4%.
 
 
„Поради по-ранното прибиране на реколтата към 7 юни е налице значителен ръст на продукцията от череши - над два пъти, и вишни - над десет пъти, спрямо същия период на 2017 г., в съчетание с нарастване и на средните добиви. При ягодите и маслодайната роза също се отчита увеличение на производството на годишна база, респективно с 24.0% и 32.4%“, отбелязват експертите на МЗХГ.
 
При черешите плододаващите площи са се увеличили на годишна база с 8% до 85 115 декара. До края на първата седмица на юни са прибрани 18 204 тона от 33 780 декара при среден добив 539 кг/декар. 
 
Добитата продукцията е със 136% повече, а средният добив от декар се е увеличил на годишна база с 68%. Цените на едро на черешите тази пролет са едва с 10% по-ниски в сравнение с миналата пролет и се колебаят около 2.25 лв./кг при 2.50 лв./кг по същото време на миналата година и 3.00 лв./кг в края на май тази година. На този фон стопаните са възмутени, че масово изкупвачи предлагат за продукцията им изкупни цени между 0.60 и 0.80 лв./кг.