Добра идея ли е минималната заплата в ЕС? Представители на синдикатите искат това, но работодателите посочват трудности при определянето на такова възнаграждение, информира изданието farmer.pl.

Brexit изплаши сезонните работници от България и Румъния

Въвеждането на минимална заплата е едно от предложенията, обсъдени по време на семинара "Разходи за труд в селското стопанство - сравнителен анализ", организиран съвместно от Националния съвет на земеделските камари, на който присъстваха близо 60 души, членове на организацията GEOPA-Copa (Група на професионалните работодатели на земеделски организации в Европейския съюз).

По време на срещата е обсъдена ролята на селското стопанство и организацията на труда в ЕС, както и миграцията на работната ръка. Наред с това са изтъкнати нарастващите разходи за труд в земеделието и увеличаването на производителността на труда в други сектори.

Представители на работодателите са посочили, че EFFAT (Европейската федерация на профсъюзите на храните, земеделието и туризма) би искала да въведе минимална заплата в селското стопанство за целия ЕС. Според членовете на GEOPA-Copa обаче това не е добра идея, тъй като следва да се отчетат националните особености. Трябва да се вземат предвид минималните заплати в страните, разходите за живот и нивото на данъчно облагане.

Държавата е тази, която отговаря за данъчната политика. Поради това за ЕС е трудно да диктува как тя да бъде водена, казват експерти.