Надкоронното микродъждуване може да се използва за защита от къснопролетни мразове. Така може да спасим реколтата при ниски температури по време на цъфтеж, обясни проф. Куман Куманов от Института по овощарство в Пловдив.

Експертно: Как да се справим с вредителите в оранжериите (ВИДЕО)

Той бе гост лектор на онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието, на тема: „Ефективно използване на водните ресурси. Добрите практики при използване на водите за напояване на земеделските култури“.

Проф. Куманов показа примери, снимани в реални условия, на дървета, обледенени вследствие на такова противомразово дъждуване.

„За да замръзне водата, тя отделя съдържащата се в нея топлина – както навън във въздуха, така и навътре към пъпките и летораслите. По този начин температурата се поддържа около 0 градуса, което не е опасно за растенията. Въпросът е, че това опръскване трябва да продължи през цялото време, когато температурите са отрицателни, и да спре чак тогава, когато ледът започне да се топи“, уточни лекторът.

Проф. Куманов: „Системите за микронапояване се отплащат богато само ако са проектирани, изградени и управлявани грамотно.“

По негови думи системите за микронапояване могат да се използват и за внасяне на торове с поливната вода, а самият процес се нарича фертигация. Специалистът даде пример с ябълкови дървета в Белгия, където кореновата система се намира на плитко, а отдолу е постлан водонепропусклив полиетилен, за да не се просмукват надолу торовете.

Проф. Куманов разгледа в детайли видовете микронапоявания и какви са възможните проблеми при изграждането на такава система. Ето някои от препоръките, които той даде на участниците:

•    Разпитайте други фермери за качеството на вече изпълнени обекти от фирмата, която ви предлага услугите си;
•    Изисквайте влагането на качествени материали. Най-добре е дълготрайността на елементите на системата за микронапояване да съответства на продължителността на експлоатация на насаждението/посева;
•    Не допускайте компромис с устройствата. Евентуално запушване на капкообразователите заради недобро почистване на водата ще извади от строя цялата система.

Ако искате да разберете повече коя система е най-подходяща за вашето стопанство и как да се спасите от евентуални грешки, гледайте видеото.