Безплатни проектни предложения по подмярка 4.2.2 за инвестиции в преработка или маркетинг на селскостопански продукти изготвя Националната служба за съвети в земеделието в град Добрич. 

Очакване: Старт на две нови подмерки до края на 2019 г.

Това разясни на среща със земеделски стопани агрономът Илияна Ташева от областния офис на службата. Тя уточни, че приемът е отворен до 23 декември. Експертите имат готовност да окажат помощ и при електронното подаване на бизнес плановете през ИСУН. 

Основните критерии за допустимост на кандидатите са те да бъдат регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. 

33% от общите им приходи за предходната календарна година трябва да са от земеделска дейност. Стопанството трябва да има стандартен производствен обем от 6 000 евро до 7 999 евро. Освен това над 50% от него се изисква да идва от секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени култури. 

В обхвата на подмярка 4.2.2 влизат ароматни билки, които се отглеждат в Добруджа – кориандър, анасон, лавандула, салвия, мента, риган, хизоп, лайка, маточина, мурсалски чай и др. Допустими за подпомагане са още роза, резене, валериана, шафран, протеинови култури.

Проектни предложения могат да изготвят също фермери, които отглеждат картофи, домати, краставици и пипер на открито или в оранжерии. Могат да кандидатстват и стопаните, заложили тикви, дини, пъпеши, зелени подправки, спанак, копър, зеле, лук. 

Овощарите, стопаните на ягодоплодни култури, лозарите също могат да подготвят бизнес планове за преработка на продукцията си.

Минималният размер на допустимите разходи е 2 444,75 лв., а максималният – 146 685 лв.

Подмярката включва още животновъди с млечни и месодайни ферми, в които се отглеждат съответно крави, овце, кози или свине. Птицевъдите, насочили се към кокошки носачки, пуйки, гъски, патици, щрауси също имат възможност да се включат в подпомагането. 

На сайта на Националната служба за съвети в земеделието може да бъде изтеглено заявление за консултантски услуги, с помощта на които да се изготви проектно предложение и бизнес план на малко земеделско стопанство.