Сезонните работници, които са заети в селското стопанство, след края на кампанията, ако не започнат друга работа или не се регистрират в бюрата по труда, и не получават обезщетения за безработица, трябва да платят сами здравните си вноски. Задължението касае временно наетите работници по прибирането на реколтата и подготовката на селскостопанската продукция за пазара.
 
Задължително условие е и подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Срокът за подаването й е до края на месеца, следващ месеца в който лицата са приключили сезонната си работа. Пример: ако договорът на временно наетото лице (берач на череши, лавандула или рози и други) е изтекъл през месец юли, то следва да подаде декларация образец 7 през август в офис на НАП. Лицето трябва да плати и първата вноска за здравно осигуряване за месец юли в размер на 16.80 лв. до 25 август. Съгласно актуалното законодателство, лице което няма платени здравни осигуровки в рамките на 3 месеца, губи пациентските си права.
 
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Ако все пак лицата пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва. Най- лесно това може да стане с услугата „Здравно осигурителен калкулатор", достъпна на страницата на Агенцията.
 
Повече информация по темата може да бъде получена на информационния телефон на НАП 0 700 18 700 на цената на градски разговор.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!