Заедно с изпратените от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) 23 нотификации по отделните схеми за директни плащания до 2020 г., в Брюксел е изпратена и нотификация за политическите решения на МЗХ по отношение на директни плащания 2015-2020 г.

 

Основните политически решения са:

 

- Схемата за единно плащане на площ ще се прилага в страната до 31 декември 2020 г.;

 

- Ще се прилагат схема за преразпределително плащане, схема за дребни земеделски производители и схеми за обвързана подкрепа.;

 

- Няма да се прилага плащане за райони с природни ограничения в рамките на Първи стълб на ОСП.;

 

- Схемата за млади фермери ще бъде финансирана с 0,47 % от общия финансов пакет за директни плащания през 2015 г. Този процент през следващите години от 2016 до 2020 г. включително, е определен на 0,58 %.

 

 

ВИЖТЕ ТУК:

 

 

Политически решения - нотификация, изпратена до ЕК

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!