Този петък – 9 март 2018 г. в град Кърджали ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Тракийски университет (ТУ) в град Стара Загора.
 
На семинара проф. Радослав Славов от Тракийския университет (ТУ) – Стара Загора ще запознае земеделските стопани с храненето на различни категории овце и кози майки, както и храненето на мъжки и женски разплодни животни, съобщиха от НССЗ. 
Професорът ще представи и зоохигиенни и технологични изисквания при отглеждането и хуманното отношение към овцете и козите, както и репродукция на овце и кози.
 
Експертите от службата за съвети в земеделието ще разяснят на участниците в семинара различните възможности за подпомагане на стопаните по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
Събитието ще се състои в град Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 207.