Въпреки постигнатия напредък в преговорите относно някои елементи от реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), министрите на земеделието смятат, че все още не е постигнато споразумение за най-старата политика на ЕС след 2020 г. 
 
 
Първоначалните намерения на Румънското председателството на Съвета на ЕС бяха да постигнат обща позиция на държавите членки по текстовете от проекта на Регламент за стратегически планове. Обаче в момента тази цел изглежда трудно постижима, в следствие на различия между държавите членки, с оглед на някои важни елементи на предложението. Припомняме, че Румъния председателства Съвета на ЕС до юни 2019 г.
 
Такива разединения са най-често свързани с тавана на плащанията и със „зелената архитектура“, която ЕС иска да приложи в новия програмен период, пише ОДЗ-Кюстендил. Различия има и при липсата на яснота относно окончателните бюджети, които ще бъдат определени за изпълнение на ОСП през новия програмен период. Някои държави членки (Испания, Франция, Белгия, Ирландия, Полша и Германия) отхвърлят категорично вероятността да дадат своето съгласие за новата политика, без да имат информация за бюджета. 
 
От друга страна, Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г., трябва да бъде одобрена от Съвета на държавните и правителствените ръководители на държавите членки, като тяхното окончателно решение не се очаква преди есента на 2019 г. Освен това ЕП също не предвижда пленарно заседание за гласуване на своя позиция относно реформата на ОСП, което е допълнителна предпоставка за изчакване с общата позиция на страните-членки на ЕС. 
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg