Върховният административен съд (ВАС) отмени наредбата за изменение на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), чийто бюджет е 237 млн. евро.
 
 
Решението на съда е от 17 октомври 2017 г. по жалба на Националния съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) с председател Явор Гечев. То не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.
 
Според жалбата на НСЗКБ, аграрното министерство под ръководството на бившия министър Десислава Танева е допуснало редица административни пропуски и е взело незаконосъобразни решения.
 
Нарушени са три европейски директиви и редица административни срокове.
 
Комитетът за наблюдение на ПРСР 2014–2020 г. е взимал неприсъствени решения, което е в строг разрез с правилата. Всяка европейска програма има подобен комитет, който е колективен орган за наблюдение на действията по дадена програма. Членовете ѝ се назначават от министъра, като в него влизат учени, общественици и представители на неправителствения сектор.
 
В решението на ВАС е записано, че са допуснати съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на спорната наредба във връзка със задължителното участие на консултативен орган – Комитета за наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г.
 
Съдът отбелязва също, че не са спазени срокове от страна на МЗХ за публикуване на проект за изменение и допълнение на наредбата. Направени са административни нарушения и пропуски. "Въпреки обема на представените от администратиния орган доказателства, нито едно от тях не съдържа данни на компетентния орган по смисъла на чл.28 ЗНА да е предоставен проектът на нормативния акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, по смисъла на чл.28, ал.1 ЗНА, респ. тези документи да са обсъдени от органа. Голяма част от представените доклади и справки са без дата."
 
Наредбата за измененията, свързани с подмярка 4.1, е изготвена през 2016 г. и засяга две основни направления. От една страна се вдига таванът на проектите от 1 млн. лева на 1,5 млн. лева, а от друга се правят допустими за подпомагане инвестициите за напояване в стопанствата.
 
Националния съюз на земеделските кооперации изразява загриженост, че при решение на съда на втора инстанция всички пари по програмата са застрашени и няма да бъдат изплатени от Европейския съюз.