3 430 354 лв. е разпределеният финансов ресурс по схемата за Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия през 2017 г. – измръзване, суша и слана, буря, поройни дъждове придружени с ураганен вятър, наводнение, градушки, суша, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия. Това стана ясно на УС на ДФЗ на свое редовно заседание. 
 
 
Досегашната практика бе обезщетенията за природни бедствия, настъпили през годината да се изплащат следващата, за да могат да се обхванат всички събития. Предвид многото неблагоприятни климатични събития, както и големия обем поразени площи през 2017 г., в сравнение с други години, УС на ДФЗ реши на този етап да се изплатят компенсации за следните култури:
 
Овощни и зеленчукови култури, картофи, лозя; 
Царевица за зърно, царевица за силаж и захарна царевица, грах за зърно и градински грах;
Други фуражни култури – овес, фий, люцерна, смес едногодишни;
Зърнено-бобови култури – фасул полски, леща, нахут;
Медицински и ароматни култури, тютюн и коноп.       
 
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2017 г., следствие на природни бедствия. Условията на помощта налагат компенсациите да не надвишават 80% от производствените разходи. Съгласно схемата, подпомагането се намалява с 50% в случаите, когато земеделските стопани нямат сключена застраховка. Практиката показва, че в голяма част производителите не застраховат продукцията си.
 
Предстои ДФЗ да изготви указанията за прилагане на помощта.