Процедурата при сключване на еднодневните трудови договори ще бъде улеснена. Текстовете предвиждат земеделският стопанин да може сключи този вид договор най-късно в последния ден на съответния месец. Отработените часове ще се отбелязват в специално изработени трудови книжки и талони. Това съобщи зам.-председателят на социалната комисия в парламента Светлана Ангелова в Русе, съобщи Economic България.
 
До момента Кодексът на труда изискваше еднодневният трудов договор да се сключи в началото на работния ден и да бъде регистриран в края. При кампанийна работа обаче понякога са необходими над 100 или 200 работника, което затруднява земеделските производители. 
 
С промените работодателят ще предоставя в началото на работния ден на работника отрязък от талона, а другата част ще бъде съхранена от работодателя след прикрепяне към трудовия договор. Всеки ден ще се изготвя протокол по образец, където ще се посочва дата на полагане на труда и броя на наетите работници.
 
Предвижда се всеки ден изготвяне на протокол на образец, като в него ще се посочва дата на полагане на труда и броя на наетите работници.
 
"Лицата, сключили такъв договор, не се лишават от социални помощи и не се прекратява регистрацията им като безработни лица, ако са такива", обясни Ангелова.
 
Целта на еднодневните трудови договори е да се намали сивият сектор в земеделието. Те са преди всичко за наемане на нискоквалифицирани работници за ръчна обработка и прибиране на земеделската продукция от полето. Сключват се от регистрирани земеделски стопани за събиране на плодове, зеленчуци, лавандула, розов цвят и др.
 
За период от близо една година в България са сключени близо 200 000 еднодневни трудови договора.