Видео клип по руските телевизии ще рекламира вкусовите качества на българските и румънски череши, а вестниците ще отпечатват текстове, които да разказват къде и как се отглеждат сладките червени плодове. 

 
Българските череши, както и тези на румънските ни съседи, ще бъдат показани на 11 годишни специзлизирани аграрни изложения и панаири в руската страна, а освен това ще се предлагат и в големите хранителни вериги. 
 
Всичко това е записано в съвместен българо-ръмънски проект пред Европейската комисия.  Преди месец Брюксел одобри 26 програми в 13 държави членки за реализиране на кампания за реклама на продоволствията от стопанството. 
 
От българска страна проектът, който ще се реализира за три години, беше подаден вчера в късния следобед в земеделските служби от председателя на Националния съюз на градинарите в България Слави Трифонов. Пред Фермер.БГ той посочи, че проектът е на стойност 2 800 000 млн. евро. Подкрепящата организация от румънска страна е Националният съюз за плодове и зеленуци.
 
За целите на мащабната рекламна кампания ЕК отпусна бюджет от 37,6 млн. евро. Насърчава се рекламата на вино, биохрани, земеделски продукти, плодове, зеленчуци, мляко и млечни изделия, яйца, месо и др.
 
Мерките, които се финансират, включват връзки с обществеността и рекламни кампании. Особено внимание ще се обърне на изтъкването на преимуществата на европейските продукти, тяхното качество, безопасност и хигиена, хранителна стойност, етикетиране, екологично съобразно производство.Програмите ще се реализират за период от една до три години.