Има необходимост от представителна организация на розопроизводителите, която да започне да защитава правата им и да търси по-добри условия на подпомагане основно от държавата. Това каза Христо Николов, председател на новосформираната Професионална асоциация на розопроизводилите в България, за Фермер.БГ.
 
Той определи асоциацията като свободна организация, учредена по Закона за юридическите лица, с нестопанска цел. Всеки пълнолетен гражданин или юридическо лице, което се занимава с розопроизводство, може да подаде заявление и да бъде приет за член. На учредителното събрание на 20 май в Карлово са участвали физически лица, земеделски производители и представители на фирми.
 

До момента в асоциацията членуват 60 представители на бранша, чиято площ възлиза общо на 2–3 хил. дка. 

 
„Ако искаме да бъдем достатъчно представителна асоциация и да можем да си позволим да изказваме мнението и да защитаваме интересите на сектора, трябва да привлечем поне 40–50% от производителите. Не е ясно колко точно е техният брой, но у нас са регистрирани общо 43 хил. дка розови масиви, a реално са над 50 хил. дка“, твърди Николов.
 
Управителният съвет се състои от 9 члена, един от които е и председателят Николов. В Контролния съвет се включват трима души. Седалището ще бъде в Карлово. Повечето учредили са именно от този район, но има и производители от областите Стара Загора, София, Пазарджик, Брацигово, Златица, Пирдоп, Николаево, Гурково, Казанлък. 
 

Идеята за учредяването на такава организация на производителите на розов цвят съществува от миналата година. 

 
„Тогава имаше протести на розопроизводителите. Направихме събрание в Карлово, на което стигнахме до извода, че с бунтове няма да решим нищо в дългосрочен план. Трябва да работим по-единно и организирано. Тогава обаче кампанията премина, някак си еуфорията се позагуби“, разказва Николов.
 

Тази година непосредствено преди кампанията Професионалната асоциация на розопроизводителите в България е вече факт.

 
„Розопроизводството е емблематичен сектор за българското земеделие и то е изключително експортно ориентирано. Държавата трябва да гледа с приоритет на такива дейности. Плащанията, които получаваме, се ограничават до сумите по Схемата за единно плащане на единица площ (СЕПП). В някои населени места има доплащане за необлагодетелствани райони“, коментира розопроизводителят.
 
 

Асоциацията настоява за обвързана субсидия, плащания по агроекология и подпомагане за зимни пръскания срещу болести, характерни само за маслодайната роза. 

 
„Имаме претенции да ни бъдат изплащани субсидии, обвързани с реализацията на нашата продукция, както е при плодовете и зеленчуците. Тази година е доказателство, че при нашите насаждения трябва да се извършват зимни пръскания, които при овощните култури също са допълнително подпомагани. Затова ние ще настояваме и за доплащания за зимни пръскания. Също бихме могли да искаме плащания за затревени площи, защото технологията за отглеждане на рози също допуска междуредията да бъдат зачимени“, обяснява Николов. 
 

Идеята за възстановяване на плащанията за регистрирани биоферми също е на дневен ред.

 
„Много от нас или са в преход, или са вече сертифицирани биологични ферми, но за това не получаваме нищо. Само плащаме едни годишни такси на сертифициращите организации, които допълнително утежняват нашия бюджет“, жалва се фермерът. 
 

Розопроизводителите са изчислили, че ако държавата приеме да плаща тези помощи, се получават 7–10 млн. лв. годишно.

 
„Това е една постижима сума. Ако насажденията са 50 хил. дка, всички средства по различните мерки за подпомагане, за които споменах, ще излязат около 150–200 лв. на декар“, убеден е Николов. 
 

Една такава форма на подпомагане може да изкара целия сектор на светло, което ще увеличи приходите от данъци в хазната. 

 
„Държавата дори може да бъде на плюс. Ако всички работим на светло и си декларираме продажбите, спазвайки Закона за розата, който се надяваме скоро да бъде приет, ще се окаже, че данъците, които ние, розопроизводителите, ще плащаме, ще бъдат равни или повече на това подпомагане, за което говорим“, вярва розопроизводителят.