Средната разходна норма на дизелово гориво за механизирани дейности, свързани с отглеждане на маслодайна роза, се увеличава от 69 литра/хектар на 157 литра/хектар, обяви земеделският министър Десислава Танева в писмен отговор на депутатски въпрос.

Субсидии за газьола: Вижте указанията кой и как ще кандидатства

В резултат на поет ангажимент от страна на Министерството на земеделието към розопроизводителите беше изменена Методиката за определяне на индивидуалните годишни квоти, свързани със схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола“.

Подаването на заявления вече започна на 9 септември и ще продължи до 27 септември. По фактури може да се заяви за възстановяване акциз за газьол, закупен през 2018 г.

Друга важна тема за производителите на рози е дали ще бъдат подкрепени и в подсигуряването на зимните пръскания. По думите на ресорния министър е инициирано сформирането на работна група от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Целта е да се актуализира Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период, така че в нейния обхват да се включи и маслодайната роза.

Относно включването на розопроизводителите в обвързаната подкрепа, министър Танева припомни, че основната форма на подпомагане на земеделските стопани с директни плащания е чрез Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Това важи и за производителите на рози. 

Те могат да получават и зелени директни плащания, както и подпомагане по Схемата за преразпределително плащане за първите 30 ха от стопанството, допълни ресорният министър. 

В настоящия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) обаче маслодайната роза, като етерично-маслена култура, не попада в обхвата на секторите и производствата, за които съгласно ЕС би могло да бъде отпусната обвързана с производството подкрепа, уточни Десислава Танева.