Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) поднови дейността си, като обнови управителния съвет на асоциацията. Новият председател на структурата е Петър Петров, млад животновъд от Габровско, съобщиха от НАМФБ за Фермер.БГ, след общото събрание на асоциация в събота, 15 декември, в АУ-Пловдив.
 
 
Петър Петров се грижи за около 40 говеда, още толкова овце от породата Ил дьо Франс, пилета, патета, зайци и пъдпъдъци. Заедно с това младият фермер стопанисва със семейството си около 360 дка лична земя и още толкова наета. Нея използва изцяло за пасища.
 
Зам.-председатели на УС са Пламена Куртева, която стопанисва около 6 хил. дка земя и се грижи за говеда в асеновградското село Златовръх и Елизабет Портева, която е винопроизводител.
 
В УС са още фермерите Рангел Матански - говедовъд, Петков Симеонов - пчелар, Атанас Кунчев – зеленчукопроизводител и Илиас Сарнук – производител на орехи.
 
“Радвам се, че УС изглежда по този начин. Нашите членове обхващат почти всички селскостопански сектори, което превръща асоциацията в малка земеделска камара”, коментира Петров.
 
Освен ОС, в съботния ден се проведе и кръгла маса на тема: “Младите фермери - ключът към бъдещата ОСП”.
 
На форума присъства евродепутатът Владимир Уручев, който запозна младите фермери с новата “архитектура” на ОСП, залегнала в проекта на Регламент за Националните стратегически планове. 
 
 
Той разясни т.нар. „нов модел за осъществяване на политиката“, който представлява нов тип разпределяне на отговорностите между ЕС и държавите членки с фокус върху постигнатите резултати. Новият модел цели опростяване на прилагането чрез минимална намеса на Брюксел.
 
“За напред ЕК няма да дава детайлни инструкции за всяка мярка и интервенция, а ще определя само основните параметри на политиката. Така вместо настоящите 69 мерки и подмерки, в новата ОСП ще бъдат заложени 8 основни области на действие в рамките на развитието на селските райони”, уточни Уручев. 
 
Наред с Новия модел на прилагане и Националните стратегически планове, които държавите членки следва да изготвят, Уручев посочи, че основен акцент на новата ОСП ще бъдат именно младите земеделски стопани, борбата с климатичните промени и внедряването на новите технологии в земеделието.
 
Представителят на МЗХГ, Мария Стефанова от дирекция “Директни плащания и идентификация на земеделските парцели” на свой ред подчерта, че младите фермери са във фокуса на политиката на МЗХГ за новия програмен период и че тяхното мнение е важно за министерството. Експертът изведе основните предизвикателства за земеделието през новия програмен период - застаряване на населението, нужда от иновации, обмен на знания и добри практики и др.  
 
По отношение на подготовката на Националните стратегически планове, тя разясни, че в момента се изготвя техническо задание за възлагане изработването на анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ), който трябва да бъде завършен до средата на следващата година. Резултатите от анализа ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане и са неразделна част от подготвката на Националния стратегически план. 
 
Във връзка с преговорния процес по новата ОСП, тя подчерта, че министерството участва активно в работните групи на Съвета и се бори за защита на националните интереси по отношение на обвързаната подкрепа и преходната национална помощ.
 
Ректорът на АУ-Пловдив, проф. д-р Янчева обърна внимание на връзката “земеделие- наука” и предложи по-тясно сътрудничество с академичните среди при подготовката за новия програмен период. Тя призова в бъдещия Национален стратегически план да се направи внимателна оценка на обучителните организации, които имат право да обучават.