Темата "Фуражите от техническо сорго (метла) - възможности за засушливите региони" ще бъде представена на семинар с демонстрация, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Кърджали, Институт по фуражни култури - Плевен и Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

На 2 август, вторник, от 09:45 часа в опитното поле на станцията в град Джебел заинтересованите от темата стопани ще могат да се запознаят подробно с техническата метла за фураж.

Участниците ще разберат повече за възможностите за използване на видове от род Sorghum за фураж, както и условията и технологията за отглеждане на сорго. Ще бъдат представени резултати от многогодишно проучване на продуктивността на видове от род Sorghum в условията на регион Кърджали. В опитното поле на опитна станция – Кърджали ще бъде представено и сравнително проучване на видове от род Sorghum.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Мария Белева (гл. експерт в ТОО - Кърджали на НССЗ), тел.: 0885 566 918, е-mail: [email protected]