Днес се дава старта на строителните дейности по обновяването на базата на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол, съобщиха от кметството на областния град. 
Обновлението се реализира по проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ - град Ямбол“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионална развитие.