Потреблението на мляко и млечни произведения в развиващите се страни скоро ще се превърне в стимул за ръст на производството в сектора в световен мащаб, посочи доклад на Европейската комисия.
 
 
Очаква се до 2030 г. световното производство на мляко да се увеличи с близо 200 млн. тона и да надхвърли 1 млрд. тона годишно.
 
Това означава ежегоден ръст с 16 млн. тона, който е съпоставим със средногодишното увеличение през последното десетилетие, съобщи farmer.pl.
 
На Индия ще се падат 35% от този ръст, като това е свързано с повишеното търсене на млечни продукти от растящото население на страната – над 1.324 млрд. души.
 
Експертите на ЕК обаче не очакват, че точно Индия по някакъв начин ще повлияе върху глобалната търговия. Изключение правят само поскъпванията на обезмасленото сухо мляко.
 
 
 
В Китай с население 1.379 млрд. души очакваният ръст в производството на мляко ще бъде значително по-нисък – около 700 хил. тона годишно. В другите азиатски страни обаче се очаква по-голямо предлагане на мляко. Средно годишното повишение ще бъде с 2.3 млн. тона – главно в Пакистан.
 
В Африка с население 1.216 млрд. души производството на мляко ще се увеличава с 1.3 млн. тона годишно – главно в източните райони.
 
Прогнозираният ръст в развитите страни от ЕС (общо с население 510 млн. души) е средно 1.4 млн. тона годишно и ще надхвърля очаквания ръст в Нова Зеландия и САЩ, които са основните конкуренти на Съюза.
 
В Нова Зеландия достъпността на пасищата е основният фактор, който ограничава значителното повишение на добивите на мляко. Очаква се, че производителността ще расте, но по-бавно, отколкото през последното десетилетие. Добивът на мляко в периода 2010-2014 г. се увеличи с 23%, благодарение на по-голямото поголовие в стадата, както и на повишаването на млеконадоя.
 
 
Устойчив ръст  в производството на мляко се очаква в САЩ  с население 323 млн. души в размер на 1% годишно. Вътрешният пазар ще поеме значителна част от допълнителните количества във връзка с увеличаването на населението средно с 0.7% годишно, а също и заради непрекъснатото повишаване на потреблението.