Трябва да се създаде единна стратегия за актуализиране на развъдните програми за бъдещото развитие на породата Синтетична популация българска млечна. Около това становище се обединиха участниците в Кръглата маса на тема „Състояние и проблеми на млечното овцевъдство в България”, организирана от Института по животновъдни науки – Костинброд. Форумът беше посветен на състоянието, проблемите, възможностите, предизвикателствата и перспективите пред млечното овцевъдство в страната.

При обсъжданията бяха засегнати основните проблеми на този етап при породата Синтетична популация българска млечна. Тя е създадена през 2005 г. и заема основен дял в млечното ни овцевъдство. На форума беше обсъдено незадоволителното ниво на млечната й продуктивност. Другите проблеми, свързани с породата, са свързани с контрола на млечността, липсата на генетична лаборатория за установяване на произхода на животните, на работещи центрове за изпитване на кочовете, както и липсата на субсидии за комерсиалните породи.

С кратки презентации беше направена продуктивна характеристика на овцете от Синтетична популация българска млечна отглеждани в Институтите на ССА – Земеделски институт - Шумен, Земеделски институт – Стара Загора, Институт по земеделие – Карнобат и Институт по животновъдни науки – Костинброд, както и от Асоциациите на породата – Асоциация за развъждане на Българската млечна порода овце и Национална развъдна асоциация на Синтетична популация българска млечна. Изнесените данни послужиха като основа за провеждането на задълбочена дискусия, за да може българското овцевъдство да стане по-модерно, конкурентноспособно и да постигне по-високи резултати.

В настоящия труден момент за фермерите е необходимо науката да бъде близо до тях. Това каза заям. – председателят на Селскостопанска академия проф. Лазар Козелов. Той изтъкна, че обединяването на усилията на държавата, в лицето на Министерство на земеделието, Развъдните организации, научните институции и фермерите, за развитието на овцевъдството е правилния подход за решаването на проблемите в сектора.
 

В работата на Кръглата маса взеха участие директорите на дирекция „Животновъдство” и дирекция „Наука, образование и иновации” към МЗХ – д-р Златка Възелова и Евгения Ачкаканова. Участваха още учени и специалисти в областта на овцевъдството от Институтите на ССА, Тракийския университет – Стара Загора, Аграрния университет – Пловдив и представители на Развъдни асоциации в млечното овцевъдство.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!