Европейската комисия прие удължаване на срока за използване на меден сулфат - син камък, в земеделието с още 7 години, съобщи БТА.
 
 
Тя взе решението въпреки рисковете, посочени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), особено за замърсяване на почвите. То ще влезе в сила на 31 януари 2019 г., когато изтича сегашният срок.
 
Медният сулфат, примесен с вар, се използва като фунгицид в биоземеделието, но в определени граници. Субстанцията е широкоразпространена и в лозарството за борба с маната.
 
Приетото удължаване сваля с една трета сегашния праг за биостопаните. Това ограничение ще важи за цялото селско стопанство.
 
С подновяването на решението ЕК цели да подобри опазването на околната среда, като ограничи допустимите дози и едновременно с това запази важен инструмент за растителна защита.
 
Освен това ЕК възложи на ЕОБХ да подобри методите за отчитане на рисковете за околната среда, която да е достъпна при следващото гласуване на срока.