Световният млечен отрасъл през 2019 г. ще се сблъска с проблеми с предлагането на мляко. Това се казва в отчета на Rabobank за първото тримесечие на годината, пише The DairyNews.

Най-големият получател на субсидии в ЕС е на кръстопът

Най-големите световни износители в млечния отрасъл са спрели ръста на доставките. През 2019 г. индустрията ще зависи от слаб икономически ръст, високи цени, слаби търговски продажби, геополитически и климатични фактори.

Според експертите от Rabobank натискът върху световното производство на мляко ще се усеща до второто полугодие и показателите на производството може да намалеят до най-ниското равнище от 2016 г.

Крайно негативен ефект в млечния отрасъл на ЕС може да окаже Brexit, който и сега влияе на пазара.

Климатичните проблеми в Аржентина и Нова Зеландия вече пораждат напрежение върху предлагането на мляко. Влиянието на тези фактори ще се запази и в следващите месеци.

Междувременно в САЩ Rabobank очаква намаляване на вътрешното търсене на млечни продукти през 2019 г. и по-нататъшна стагнация през 2020 г. През първото тримесечие в САЩ е регистриран спад на продажбите на кисело мляко в натурално изражение с 2%, на топеното сирене – с 3,9%, прясното мляко – с 4%.

През първата половина на година Rabobank очаква неголям експортен излишък на американския пазар. Като негативен фактор експертите посочват продължаващите търговски войни на САЩ.