Жътвата на основните есенници е на финала. Към края на месец август производството на ечемик и ръж е съответно с 2,5% и 14% повече спрямо същото време на 2019 г. И при двете култури има увеличение на засетите и реколтираните площи, като при ръжта е отчетен и по-голям среден добив, сочат последни оперативни данни на Министерството на земеделието. 

Слънчогледът на североизток – какви са добивите засега

При 99,92% реколтирани площи с пшеница средният добив е 393 кг/дка. Добитото количество е 4 623 923 тона, което е с 20,6% по-малко спрямо година по-рано.

Продукцията от тритикале, пшеница и маслодайна рапица е под нивата отпреди една година основно заради по-ниски средните добиви. При маслодайната рапица има и свиване на площите.

В момента е в ход и кампанията по прибиране на реколтата от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно. Засега добивите от единица площ са по-ниски заради продължителното засушаване, особено на североизток. Кампанията е все още в начален етап и са ожънати малко площи.

При 29% реколтирани площи със слънчоглед средният добив е 169 кг/дка, което е с 26,8% по-малко спрямо година по-рано. 

Относно средните изкупни цени в рамките на последната седмица има леко понижение при слънчоглед, пшеница (хлебна и фуражна) и царевица с между 0,5% и 2,4%. Тези на ечемик и рапица се запазват без промяна.

Спрямо година по-рано обаче основните зърнени и маслодайни култури продължават да се търгуват на по-високи цени. Поскъпването е в границите от 3,7% до 11,5%, като най-чувствително е то при пшеницата.