Даването на прогнози за реколтата от есенниците тази година продължават. Земеделското министерство (МЗм) обясни отказа от процедурата по изкупуване на зърно за държавата с това, че добивите от пшеница ще са много добри. Какво вещаят последните официални данни и какво споделят самите производители?

Държавата се отказа да купува зърно за резерв

6 млн. тона се очакват от основната житна култура тази година, обяви лично земеделският министър Иван Иванов при откриването на жътвата в община Тервел. По думите му „средните за страната добиви от пшеница ще са близки до миналогодишните нива". Само че през миналата година количествата надвишиха 7 млн. тона.

С оптимистичните прогнози не са съгласни и споделилите мнение с Агри.БГ производители. „Министерството обикаляло ли е полетата, за да види, че добивът ще е наполовина от миналата година?”, пита наш читател.

„В Старозагорско жънем от ден-два там, където влагата е по-ниска. Добивите вървят по около 400-500 кг/дка. Не знам кой и къде видя миналогодишните добиви, пише друг производител. От Северозапада също споделят първи резултати, като за Монтана са посочени средни добиви от 350-450 кг/дка.

Оперативните данни на агроминистерството към 16 юни сочат относително запазване на площите за реколтиране с пшеница около нивата отпреди една година, но все пак отбелязват спад с 14 645 ха до 1 159 795 ха.

По-съществено намаление на годишна база се отчита при площите с ечемик (с 5,7%) и тритикале (с 15,1%), а увеличение има при ръжта (с 3,2%). В областите Видин, Монтана, Плевен, Сливен и Стара Загора започна прибирането на зимния ечемик. Към момента е събрана продукция в размер на 2 957 тона при реколтирани 724 ха”, съобщават още от МЗм.

Статистиката отправя поглед и към ситуацията при пролетниците. На този етап в страната са засети със 7,7% повече площи с маслодаен слънчоглед спрямо година по-рано. Към отчетната дата техният размер е 850 961 ха. Царевицата за зърно обаче е по-малко. Засетите с нея площи са 518 888 ха, което е минимален спад спрямо 2021 г. (-0,4%). Сериозно е намалението обаче при пролетния ечемик - 59,1%.