През юни ще се проведе представяне и публично обсъждане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., обяви Елена Иванова, началник отдел „Развитие на селските райони“ в МЗХ.

 

„В нито една държава-членка на ЕС няма ефективно стартиране на мерките по новата програма през 2014 г., България не е изключение. Имаше и забавяне в ЕК по приемането на необходимите законови и подзаконови нормативни актове, на базата на които държавите-членки разработват програмите си. За нас сега е времето, в което да детайлизираме текстовете“, заяви Иванова.

 

На предстоящото публично обсъждане ще бъде представен подобрен и допълнен вариант на ПРСР 2014-2020 г., в който ще има вече и конкретика относно финансовите инструменти, които ще подпомагат земеделските производители при реализацията на проектите им по програмата, допълни Елена Иванова.

 

Според Самуил Шидеров, изп. директор на Националния гаранционен фонд (НГФ), „за да работят ефективно финансовите инструменти, те трябва да отразяват нуждите на земеделските производители“. По думите му едва когато има яснота по отделните мерки на ПРСР 2014-2020 г. трябва да се пристъпи към разработването на механизми и финансови инструменти за подпомагане и то на базата на оценка на необходимостта от такива финансови инструменти.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!