Въпреки че реколтата вече е прибрана, във Враца продължават проверките на Инспекция по труда за еднодневни трудови договори в селското стопанство.

Съмнително малко еднодневни договори – тръгват проверки

„Предвид факта, че трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, т.нар. еднодневни трудови договори, могат да бъдат използвани и за обработка на насажденията, контролът на земеделските производители ще продължи да е сред акцентите на дейността на Инспекцията по труда и в частност на Дирекция „Инспекция по труда“ Враца”, уточни директорът Румен Младенов.

При тези проверки се обръща специално внимание на законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост. Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда.

„Еднодневното наемане на работници няма да спре и през зимата, защото и това е един усилен сезон в отглеждането на животни”, смята Димитър Христов, който отглежда в стопанството си 60 овце.

Бих се възползвал от тази възможност, когато животните ми раждат, когато някои майки не искат да поемат агънцата си или когато се налага да почиствам кошарата”, обяснява той пред Агри.БГ.

Инспекцията по труда: Засилени проверки за непълнолетни берачи

Еднодневните трудови договори са само един от начините за наемане на работната ръка. Те имат своите предимства както за работещите, които не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“, така и за земеделските стопани, които нямат задължение да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

„Инспекцията по труда от своя страна положи усилия максимално да облекчи администрирането на еднодневните договори”, заяви още Младенов.

От февруари 2017 г. земеделските стопани могат да се възползват от система, която позволява заявяване на образци на еднодневни трудови договори по всяко време, дори в извънработното за администрацията. От май 2018 г. е въведена и възможност за наемане по силата на еднодневни трудови договори на 4 часа, които също могат да се заявяват онлайн. Софтуерът позволява директно генериране на данни на веднъж вече наети от даден земеделски стопанин работници, изчисляване на дължими осигурителни вноски и др. Системата е разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. По проекта са назначени и помощник-инспектори, които могат да представят на земеделските стопани начина на работа с нея и функционалностите й, поясни още Румен Младенов.