Инспекцията по труда засили контрола в селското стопанство заради прибирането на есенните култури и старта на учебната година, съобщиха от институцията.

Еднодневните трудови договори дават ефект

Практиката показва, че често идентифицирането на лицата е проблем, тъй като са без лични документи, а възрастните отказват съдействие. В тези случаи се намесват и органите на полицията. 

„Въпреки че Инспекцията по труда няма задължение да се намесва, когато непълнолетните не работят, ще бъдат използвани всички възможности, за да бъдат подпомогнати усилията на държавата да върне и задържи децата в училище,“ обясняват инспекторите. 

Ако непълнолетните полагат труд без разрешение на Инспекцията, се сигнализира и Прокуратурата. Тогава вече става дума за престъпление, което се преследва по Наказателния кодекс. 

„За осемте месеца на тази година в растениевъдството са извършени 3583 проверки на 3071 земеделски стопани. Нарушенията са 11 704, от които 7629 са по осигуряването на безопасност и здраве при работа и 4701 са свързани с трудовите правоотношения. Установените случаи на работа без трудов договор са 198,“ посочват инспекторите. 

Инспекцията по труда напомня на земеделските стопани, че трябва да сключват трудови договори с наетите от тях лица. Един от начините за наемане на работна ръка са т.нар. еднодневни трудови договори. 

„Тяхното администриране е максимално облекчено. Надграден беше софтуерът за предоставяне на образците на еднодневни договори, за да бъдат предоставяни онлайн по всяко време,“ казват инспекторите. 

Разработен е и калкулатор, който генерира в разписката – неразделна част от договора, дължимата сума за данъци и осигуровки за сметка на наетото лице, както и нетното възнаграждение, което трябва да получи.

„От началото на годината до момента са предоставени 203 175 образци на еднодневни договори на 1902 земеделски стопани. За същия период на 2018 г. те са били 189 528 на 1759 земеделски стопани. Най-много еднодневни договори се предоставят за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от грозде, череши и розов цвят,“ сочат наблюденията на инспекторите.