С какво настоящата ОСП е допринесла за устойчиво управление на почвите? Отговор на този въпрос се опитва да даде проучване, публикувано от Европейската комисия (ЕК) на 4 февруари. 

Биопроизводителите искат разширение на екосхемите

Един от положителните ефекти е намаляване на употребата на продукти за растителна защита. Принос за това имат подпомагането на биологичното земеделие и забрана за използването на препарати в екологично насочени площи, за които се отпускат зелени плащания. 

Според проучването кръстосаното съответствие също е допринесло за по-ограничена употреба на торове в нитратно уязвимите зони. 

Данните сочат, че подпомагането по ОСП е довело до дългосрочни промени в практиките на фермерите. Тук роля играят прилагането на полезни за почвата практики, отглеждането на междинни и азотфиксиращи култури. 

Анализът на ЕК посочва и по-слабите ефекти от ОСП върху почвата, които засягат поддържането на растителни остатъци, оборския тор и внасянето на компост. 

Относно ерозията на почвата в проучването се подчертава, че мерките на ОСП са допринесли за нейното намаляване като цяло. Напредъкът е по-слаб обаче в периода от 2010 до 2016 г. Ето защо се предполага, че усилията за намаляване на почвената ерозия трябва да бъдат засилени, особено в райони, където рискът е висок. 

През есента на 2021 г. престои да бъде публикуван доклад на Комисията въз основа на сегашното проучване, се посочва в последния бюлетин за ОСП на земеделското министерство.