Политиката отстъпи на заден план по време на тридневната неформална среща на министрите на земеделието в ЕС. Срещата се проведе в Кобленц, Германия. Събитието се проведе по покана на федералния министър на земеделието в Германия Юлия Кльокнер. По време на визитата министрите обсъдиха уроците, които могат да бъдат изведени от пандемията с Covid-19 за селското стопанство. Тридневната визита в Кобленц обаче не мина съвсем по план, тъй като събитието беше постоянно съпътствано от разнообразни протести.

Министърът предлага още субсидии за винено грозде

Основни теми на неформалната среща бяха пандемията от Covid-19, последствията на хранителната верига и хуманното отношение към животните. По думите й, на заседанието на Съвета на министрите по-голямото мнозинство от земеделските министри са изразили подкрепата си за укрепване на независимо европейско снабдяване с храни, съобщи AgrarHeute.

“Става въпрос за функциониращо взаимодействие между местните пазари, вътрешния пазар и международната търговия, базирана на търсенето”, обясни Кльокнер. 

Министрите се обявиха за въвеждането на етикет за произход на храните в целия ЕС. След това тяхно решение, следва да се прилагат единни критерии, които да не застрашават вътрешния пазар.

Комисията на ЕС планира и оценка на въздействието върху етикетирането на произхода на продуктите.

Еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски подготвя оценка на въздействието върху националното етикетиране за произхода на храните.


Кльокнер вижда и голяма подкрепа от министрите на земеделието в ЕС за европейския етикет за хуманно отношение към животните, който тя популяризира. Делегациите отдадоха голямо значение на солидното финансиране, регулациите, които ще застъпят процеса от производството до клането.

Снимка: МЗХГ

Фокус върху предлагането на храни и конкурентоспособността

В началото на срещата президентът на DBV Йоахим Руквид, в ролята си на председател на асоциацията на земеделските производители на ЕС COPA, призова министрите да се съсредоточат върху Общата селскостопанска политика (ОСП). По специално върху сигурното снабдяване с местни храни за европейското население и конкурентоспособността на фермите.

“Важно е да се осигурят доходите на фермерите”, категоричен е Руквид.

Многобройни протестни групи с противоположни искания

На протеста в Кобленц присъстваха много групи с различни искания. За наблюдателите беше трудно да разграничат протестните групи, както и техните искания. На протества присъстваха както Deutsches Eck в Кобленц, така и винопроизводители. А също и Грийнпийс. 

Разкъсани между гнева и нуждата от политическо мнозинство

Заседанието на Съвета в Кобленц показа по-специално едно нещо: неразбиране на професията “фермер”. От една страна доминираше силното желание да се изрази разочарование от националната селскостопанска политика с гневни протести. От друга страна, ръководството на DBV е убедено, че всички решения, които политиците вземат са в интерес на селското стопанство.

И все пак, всичко това определено не е добра поличба за първото заседание на Комисията по земеделие.