България предлага всички страни членки, които разполагат с неусвоени средства по националните лозаро-винарски програми, да имат право да програмират извънредна мярка. 

Реколта на зелено: Лозари получиха 1,5 млн. лева

Чрез нея да бъдат подпомогнати производителите на винено грозде, които са засегнати от негативните ефекти на пандемията. Това заяви министърът на земеделието Десислава Танева по време на неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие в германския град Кобленц.

Тя подчерта, че предложените до момента мерки на ниво ЕС се отнасят предимно до винопроизводителите и не предвиждат подпомагане за производителите на винено грозде. Като един от най-потърпевшите сектори министър Танева посочи лозаро-винарския. 

„Кризата с коронавируса наложи затварянето на канали за реализация. Бяха променени навиците на потребителите, което потвърждава нуждата от допълнителен инструментариум за подкрепа на ниво ЕС“, уточни земеделският министър. 

По думите й ситуацията налага ЕС да засили подкрепата към регионалното производство, късите вериги за доставка и организациите на производителите. 

„Това ще е подкрепа и за малките стопанства, което в крайна сметка е и част от Общоевропейската селскостопанска политика (ОСП) и би се приело много добре от общностите“, посочи министър Танева и допълни, че кризата изисква гъвкави мерки, които да се предприемат от страните членки за сигурност на участниците в хранителната верига.