Една от важните промени в Наредба 44  за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти е свързана с пасищата. За първи път правим регламентация на пасищата като животновъдни обекти, съобщи Силвия Василева – директор на Дирекция „Животновъдство“ в Министерството на земеделието, по време на годишната среща на НОКА. 

По мярка 5: Планират подмярка за закупуване на животни

До това решение се е стигнало след не малко случаи през последните месеци на животни, които се отглеждат безконтролно, излизат от стопанствата и дори взимат човешки животи. 

„Ето защо, на първо място пасището трябва да има ограждение. Не казваме да има ограда. Тоест отново даваме възможност за гъвкавост. Да има табела и изискване за площ – 2 дка за животинска единица, или 6,7 овце“, поясни експертът. 

Тъй като пасището е самостоятелен обект, необходимо е фермерът да осигурява постоянно вода и храна за животните. 

„За да могат ветеринарните лекари да осъществяват своите мероприятия, е необходимо да имате едно обособено място на пасището“, обясни новото изискване Силвия Василева.

Тя припомни за случая в Кюстендилско, когато беше излъчен репортаж за животни, отглеждани при изключително неблагоприятни условия през зимата.

„Поради тази причина искаме да има някакъв заслон, навес с две съседни страни и покрив. Да могат животните да се приберат там“, уточни експертът. 

По думите й по време на общественото обсъждане на Наредба 44 е получено становище на пасището да има бетонирана торова площадка, водопровод, ток.

„Не сме приели това становище, но все пак сме направили максималното и разумното, така че да гарантираме сигурността на вашите животни, а и живота на всички околни, които се движат по пътищата“, коментира Силвия Василева. 

Тя допълни, че това накратко са новите изисквания за животновъдните обекти, които са пасища целогодишно. За онези, които се ползват сезонно – от 15 март до 15 ноември, има уточнение.

„Логиката там е отново да осигурите храна и вода, да има необходимата площ и онова съоръжение, където ветеринарните специалисти и колегите от техническия инспекторат да могат да извършат съответните проверки и мероприятия“, обясни експертът.

Последната група са пасищата в заградени територии. Там остават само две изисквания – за осигуряване на достъп до храна и вода и обособено място за ветеринарите. 

В Наредба 44 има и едно облекчение за фермерите по отношение на контейнера за съхранение на специфично рисковите материали

„Сега сме сложили една наклонена черта и сме казали, че това може да бъде съд. Контейнерът малко стресира фермерите, че е нещо много скъпо и тежко. Тук става въпрос за случаите, в които вие колите животни за лични нужди и тогава количествата няма да бъдат толкова големи“, каза Силвия Василева.

В дискусията по време на годишната среща на овцевъди и козевъди се включи и Деан Тодоров, съпредседател на НОКА. Според него за първи път след въвеждането на нови изисквания, в случая в Наредба 44, има осигурено финансиране, с което фермерите могат да ги изпълнят.

„Това до момента не се е случвало – да се вменят изисквания и да има осигурено финансиране за изпълнение на изискванията. По подмярка 5.1 може да се инвестира както в изграждането на огради, защитни съоръжения за гризачи и дезинфекционни площадки, така и в силози за съхранение на зърно“, уточни Деан Тодоров.