В резултат на промените в Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения „Училищен плод“, приети с Постановление на Министерския съвет № 177, бяха актуализирани документите, необходими при кандидатстване по схема „Училищен плод”, информират от пресцентъра на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

 

Схемата вече включва децата от първа и втора група в детските градини. Въведени са по-ясни правила по отношение на графика на доставки – не повече от 10 доставки за месец. Плодовете и зеленчуците трябва да са опаковани и почистени. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества плодове и зеленчуци ще се разпределят между присъстващите в групата или в класа деца.

 

С цел облекчаване на административната тежест един от изискваните документи – удостоверение по чл. 12 от Закона за храните – ще бъде проверяван по служебен път. Доставката на плодове и зеленчуци е в периода 1 ноември - 31 май и обхваща цялата страна. Схемата „Училищен плод” се прилага успешно в страната ни от 2010 г., като броят на участващите в нея нараства с всяка учебна година.

 

От 478 учебни заведения със 118 694 деца през 2010/2011, през 2012/2013 в нея се включват 1300 учебни заведения със 180 000 деца. По искане на България, на база успешното усвояване на повече от 75% от финансовите средства на ЕС, за учебната 2013/2014 година финансовата помощ от ЕС по схемата е увеличен с 47 % и достига 4 162 333 лева. Заедно с националните доплащания общият бюджет по „Училищен плод” за тази година е 5 549 778 лева.

 

Документите са достъпни на страницата на схемата www.schoolfruit.dfz.bg, в менюто „Кандидатстване” и на сайта на ДФ „Земеделие“ www.dfz.bg, в менюто „Селскостопански пазарни механизми”, секция „Плодове и зеленчуци”.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!