Група народни представители са внесли в парламента проект за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. 

Нарушенията с къщи за гости на сметката на всички, плащащи данъци

Целта е да се гарантира, че нарушителите, а не данъкоплатците, ще връщат неправомерно получените субсидии, които се изчисляват на милиони левове.

Проблемът възникна, след като петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно обяви за нищожна Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Методиката е утвърдена от бившия изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Румен Порожанов, който през последните две години беше аграрен министър. Порожанов се раздели с този пост именно след скандали с къщи за гости, субсидирани по ПРСР.

Според ВАС като изпълнителен директор на ДФЗ той не е имал делегирани права да приеме Методиката. В резултат от решението на съда всички нарушители по ПРСР могат в срок от една година да си поискат обратно от държавата платените финансови корекции.

Внесеният проект за промени в закона предвиждат измененията да важат със задна дата, така че всички неправомерно получени средства да бъдат възстановени в европейския и в националния бюджет от техните получатели, а не от българските данъкоплатци.

По силата на новите текстове финансовите корекции ще получат статут на публични държавни вземания, а изпълнителният директор на ДФЗ ще има право да издава административни актове за установяването им. Освен това той ще може да прехвърля това право на свой заместник, така че подписаните от заместници актове да не падат в съда.

Прагът на значимост на сумите, които подлежат на възстановяване, ще се повиши от 100 (196 лв.) на 250 евро (489 лева). Няма да се търси възстановяване на на неправомерно получени средства, които са под тези стойности.

Предложените промени ще се отнасят както до прилагането на ПРСР за периода 2007-2013, така и за действащата в момента програма за 2014-2020 г.