Месото е ключов хранителен продукт за Германия, но през миналата година производството му в страната намалява с 2% или със 167 хил. тона до 8.11 млн. тона, сочат данни на федералната статистическа служба.
 
 
В кланиците са постъпили близо 57.9 млн. свине - с 2.6% или с 1.5 млн. животни по-малко, в сравнение с предходната година. Намалението засяга преди всичко вноса.
 
Живите прасета, доставени през 2017 г. от чужбина, са с 839 хил. броя по-малко, което съответства на спад от 18%. По същото време броят на закланите свине от местен произход е намалял с 690 хиляди или с 1,3% до 54 млн. животни.
 
 
 
Производството на свинско месо в Германия през годината се понижава общо с около 127.6 хил. тона до 5.45 млн. тона.
 
При едрия рогат добитък спадът е със 111 хиляди (3.1%) до 3.5 млн. животни в сравнение с 2016 г. Секторът в Германия е произвел 1.12 млн. тона говеждо месо през миналата година или с 2,3% по-малко, отколкото предишната година.
 
 
Увеличава се единствено добивът на пилешко месо – с 1.3%, но спада производството на патици – с 12.7%, и на пуйки – с 3.7%. Общо птичето месо, пуснато на пазара от кланиците в Германия, намалява през миналата година с 0.8% до 1.51 млн. тона.