Производителите на картофи за втора поредна година ще могат да кандидатстват по схемата за контрол на почвените неприятели от сем. Телени червеи (Elateridae). Това съобщи Павлина Ангелова, директор на Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” (КСП) в Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) по време на кръгла маса, организирана от Националната асоциация на картофопроизводителите.

Средства ще покриват до 100% от разходите на картофопроизводителите за покупка на разрешените средства за растителна защита. Дали даден продукт е разрешен, фермерите могат да проверят в Българската агенция по безопасност на храните. Ангелова поясни, че помощта се предоставя на земеделски производители, отглеждащи над 10 дка картофи.


Директорът нас КСП уточни, че заявленията за подпомагане ще се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на регистрация за юридическите лица. Бюджетът по схемата и срокът за кандидатстване ще бъде определен с решение на Управителния съвет на ДФЗ. Очаква се началната дата да бъде в края на март.


По време на събитието фермерите бяха запознати и какви съпътстващи документи трябва да подготвят за кандидатстване. Цялата информация за схемата ще бъде публикувана на сайта на ДФЗ в раздел „Държавни помощи”, веднага след приемане на указанията за прилагане на помощта и определяне срока за кандидатстване от Управителния съвет на фонда.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!