Теодор Янков, производител на месни и млечни продукти от Сливен, предлага храните за деца да се обозначават като български, само когато са изцяло от местни суровини. 
 
 
Според него, държавата трябва да контролира процеса, както това става в други държави, а у нас това производство за съжаление драстично се различава от световните стандарти, съобщи БНТ. 
 
Качеството на детските храни е обсъдено на семинар на Световната здравна организация в Дубай, където единственият български участник е фирмата на Тодор Янков.
 
На форума са присъствали 180 производители от 120 държави. Семинарът е организиран от Американската диетична асоциация и Световната здравна организация.
 
„Хората на запад са забранили редица продукти, които за съжаление наши колеги, други български производители, все още масово използват в производството“, отбелязва Янков.
 
В други страни продуктите се запазват с помощта на изцяло натурални вещества, докато у нас има разлики и в консервантите, и в съдържанието на използваните мазнини и протеини. 
 
„В чужбина особено внимателно се следят суровините в изделията за деца“, подчертава българският производител. Неговите впечатления са, че там е изключително важно животните да бъдат отглеждани спрямо световните стандарти, съответно от суровината, която се добива, да бъде използвана най-полезната част в крайния продукт, който е предназначен за деца.
 
В Дубай фирмата от Сливен е представила 25 месни и 10 млечни продукти. Производителят изнася за Англия, Чехия, Гърция и Испания, но предпочита доставките за българския потребител. В предприятието работят 60 души.
 
„За съжаление процесът при работната ръка по отношение на селското стопанство върви в посока еволюция и по-конкретно автоматизация, защото има недостиг на работна ръка“, коментира Янков.
 
От държавата производителят очаква удължаване на финансовата помощ по европейските програми, изравняване на подпомагането с това на колегите им от други страни, както и по-добро позициониране на българските стоки, които се продават от чуждестранните търговски вериги у нас.