Най-големият проблем пред българското земеползване е разпокъсаността на земята. Това каза на кръгла маса „Проблеми  и перспективи пред земеползването в България” министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков, предаде репортер на Фермер.БГ.

Министър Греков уточни, че към момента средната големина на имот в България е 5,5 декара, което изключително много затруднява както обработката на земята, така и процеса на стопанисването ѝ.

По информация на МЗХ през 2012 г. обработваемите земи са около 3 300 000 ха – т.е. около 64% от използваната земеделска площ. Необработваната земя към 2011 г. е почти 400 000 ха, което представлява 7,3 % от площите със земеделско предназначение.

Според земеделския министър има два подхода за решаване на проблема – единият е свързан с уедреното ползване на земеделска земя. Само за стопанската 2013-2014 година са стартирали над 1700 процедури за уедряване на земя. Другият начин е комасацията на земята, като към този момент все още успешните проекти в областта на комасцията не са много.

Създаването на електронен регистър, по който работи МЗХ, според министър Греков, ще помогне за решаване на проблемите със земеползването. Основна задача е изграждането на единен кадастър и имотен регистър, включващ данни за арендните договори и други, в електронен вид, като се работи върху обединяване на различни карти и регистри, налични в министерството в единната информационна система. На този етап обаче министърът  не се ангажира със срокове кога ще бъде готов електронният регистър. 
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!