Земеделското министерство ще води публичен електронен регистър на обектите за съхранение на зърно, а земеделските производители ще декларират само веднъж годишно произведените от тях количества зърно по видове.

Фасул, леща и нахут залежават по складовете на земеделците

Това предвижда проект за промени в Наредба 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, публикуван за обществено обсъждане. Предложението за изменения на Наредбата е внесено от зам.-министър Чавдар Маринов.

Чавдар Маринов: „Отразена е промяната, насочена към намаляване на административната тежест, земеделските производители веднъж годишно в определен срок да подават декларация за произведеното количество зърно по видове, а не както досега всяко тримесечие."

Подготвен е нов образец на декларацията, като са описани сроковете, редът и контролът за подаване на документите от предприятията за преработка на зърно. Тази декларация ще се подава за всяко тримесечие. 

Промените в Наредбата посочват с каква периодичност ще се извършва мониторинг на пристанищата за износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно. 

Според зам.-министъра промените са насочени към постигането на няколко цели:

    • Провеждане на по-ефективен мониторинг на пазара на зърно в страната по цялата верига - производители - преработватели - търговци;

    • Предоставяне на бизнеса на своевременна и актуална информация за състояние на зърнения пазар в страната, и свободен достъп до регистъра на обектите за съхранение на зърно.

    • Събиране на пълна и точна информация, необходима за изготвянето на месечен оперативен зърнен баланс на страната, определяне на запасите от зърно по видове и произведените зърнени продукти за съответната реколтна година;

    • Облекчаване на административната тежест за земеделските стопани;

    • По-ефективно следене на количествата зърно, напуснали страната.

Ревизията на Наредба 23 се налага заради промените Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, Раздел VІ „Зърно“, които влязоха в сила миналата година.

Срокът за обществено обсъждане на проекта за изменение на Наредбата е до 1 ноември тази година.