На 21 март – сряда, ще се проведе представяне на проект „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България“, съобщиха от Института по аграрна икономика към Селскостопанската академия. 
 
 
Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания, а участници в събитието, което ще се проведе от 11:00 ч. в БТА в София. 
В събитието ще вземат участие представители на Института по аграрна икономика, участниците в проекта, а също така са поканени и представители на агроминистерството. 
 
На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните резултати и ефекти от разработването на проекта и приложението му в практиката.